Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Giá thép

ĐẠI LÝ CẤP 1 THÉP SONG TIẾN GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG BẢNG BÁO GIÁ THÉP TỐT NHẤT

THẾ MẠNH CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI PHÂN PHỐI: Thép Hòa Phát - Thép Việt Mỹ - Thép Việt Úc - Thép Việt Nhật  CAM ĐOAN GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG

HOTLINE: 0915.420.119

Email: thepxdsongtien@gmail.com

BÁO GIÁ THÉP HÒA PHÁT

STT Loại thép ĐVT Đơn giá(vnđ)
1 sắt 6 kg 11.900
2 sắt 8 kg 11.900
3 sắt 10 (11.7m) cây 68.000
4 sắt 12 (11.7m) cây 102.000
5 sắt 14 (11.7m) cây 148.000
6 sắt 16 (11.7m) cây 216.000
7 sắt 18 (11.7m) cây 278.000
8 sắt 20 (11.7m) cây 329.000
9 sắt 22 (11.7m) cây 401.000
10 sắt 25 (11.7m) cây 564.000
11 săt 28 (11.7m) cây 679.000
12 kẽm buộc kg 12.800

Giá trên đã bao gồm vận chuyển tới chân công trình. Và có thể đặt tiền trước để giữ giá ...

 

 

BÁO GIÁ THÉP VIỆT MỸ

STT Loại thép ĐVT Đơn giá(vnđ)
1 sắt 6 kg 11.800
2 sắt 8 kg 11.800
3 sắt 10 (11.7m) cây 67.000
4 sắt 12 (11.7m) cây 101.000
5 sắt 14 (11.7m) cây 147.000
6 sắt 16 (11.7m) cây 216.000
7 sắt 18 (11.7m) cây

278.000

 

8 sắt 20 (11.7m) cây 329.000
9 sắt 22 (11.7m) cây 401.000
10 sắt 25 (11.7m) cây 564.000
11 săt 28 (11.7m) cây 679.000
12 kẽm buộc kg 12.800

 

BÁO GIÁ THÉP VIỆT ÚC

STT Loại thép ĐVT Đơn giá(vnđ)
1 sắt 6 kg 11.900
2 sắt 8 kg 11.900
3 sắt 10 (11.7m) cây 68.000
4 sắt 12 (11.7m) cây 102.000
5 sắt 14 (11.7m) cây 148.000
6 sắt 16 (11.7m) cây 216.000
7 sắt 18 (11.7m) cây 278.000
8 sắt 20 (11.7m) cây 329.000
9 sắt 22 (11.7m) cây 401.000
10 sắt 25 (11.7m) cây 564.000
11 săt 28 (11.7m) cây 679.000
12 kẽm buộc kg 12.800

Giá trên đã bao gồm vận chuyển tới chân công trình

 

BÁO GIÁ THÉP VIỆT NHẬT

STT Loại thép ĐVT Đơn giá(vnđ)
1 sắt 6 kg 11.900
2 sắt 8 kg 11.900
3 sắt 10 (11.7m) cây 68.000
4 sắt 12 (11.7m) cây 102.000
5 sắt 14 (11.7m) cây 148.000
6 sắt 16 (11.7m) cây 216.000
7 sắt 18 (11.7m) cây 278.000
8 sắt 20 (11.7m) cây 329.000
9 sắt 22 (11.7m) cây 401.000
10 sắt 25 (11.7m) cây 564.000
11 săt 28 (11.7m) cây 679.000
12 kẽm buộc kg 12.800

Giá trên đã bao gồm vận chuyển tới chân công trình

Gửi yêu cầu báo giá

0948567374

Địa chỉ

ZALO
FACEBOOK
0948567374